attachment-image

Kannanotto: Lapille laaja itsehallinto maakuntauudistuksessa

Lapin Perussuomalaiset Nuoret ry:n kannanotto

Julkaisuvapaa 20.06.2017

Lapin Perussuomalaiset Nuoret vaatii laajan itsehallinnon pilotointia Lapin maakunnassa maakuntauudistuksen yhteydessä. Lapin erityisyys suhteessa muuhun Suomeen korostuu ja on aihetta kokeilla Ahvenanmaan kaltaista itsehallintoa myös Manner-Suomessa. Piirijärjestö haluaa, että näennäisen itsehallinnon sijasta maakunnille annetaan alueillaan aidot vaikutusmahdollisuudet koko Suomessa.

Lapin pitkät etäisyydet ja palveluiden toteutumisen haastavuus korostaa, että Lappia tulee kohdella erityisenä alueena Suomessa. Lapilla on olemassa rohkeutta näyttää mallia muillekin Manner-Suomen maakunnille, että laajasta itsehallinnosta olisi hyötyä. Sitä kautta Lappia on mahdollista kehittää lähellä kansaa ja sen alueet voidaan pitää vetovoimaisina. Puolivallattomana maakuntauudistus jää tyngäksi.

– Lähidemokratia ja alueellinen itsehallinto eivät saa olla pelkkiä sanoja paperilla, vaan niiden on toteuduttava käytännössä. Lapin erityisolosuhteet vaatii erityistä kohtelua ja siksi itsehallintokokeilu olisi aiheellista toteuttaa Lapissa, vaatii Lapin Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Johannes Sipola.

Lapin Perussuomalaisten Nuorten mielestä on syytä keskustella siitä, kuinka paljon esimerkiksi lainsäädäntövaltaa ja verotusoikeutta voidaan valtiolta siirtää maakunnille. Osa lainsäädännöstä ja toiminnosta on luonnollisesti sellaista, että ne tulee toteuttaa valtakunnantasolla, mutta maakunnilla tulee olla myös sanan varsinaisessa merkityksessä laaja itsehallinto. Tämä korostuu erityisesti omaleimaisessa Lapin maakunnassa.

Kunnioitamme lähidemokratian periaatetta, eli mielestämme päätökset on tehtävä mahdollisimman lähellä heitä, joihin päätökset vaikuttavat. Alueellisessa demokratiassa yksittäisen ihmisen vaikutusvalta kasvaa, täsmentää Lapin Perussuomalaisten Nuorten varapuheenjohtaja Matti Haapala.

Piirijärjestö korostaa, että alueellinen demokratia huomioi parhaiten paikalliset erityisolosuhteet. Itsehallinnolliset maakunnat kehittäisivät koko Suomea kansanvaltaisempaan suuntaan ja Lapin olisi hyvä olla tässä edelläkävijänä.

Lisätiedot:

Johannes Sipola / puheenjohtaja

040 754 8313

johannessipola@yahoo.com

 

Matti Haapala / varapuheenjohtaja

040 502 6695

herra.haapala@hotmail.com