Suomalainen Suomi eurooppalaisessa Euroopassa

Perussuomalaiset Nuoret kannattaa kansallisvaltioihin perustuvaa eurooppalaista yhteistyötä, jossa valtiot kansallisten etujensa mukaisesti rakentavat yhdessä kokonaisvaltaisia ratkaisuja esimerkiksi talouden, sananvapauden, ympäristönsuojelun ja kansanvaltaisuuden edistämisessä.

Valtioiden välisen yhteistyömuodon tulee noudattaa tiukasti kansanvaltaisuuden periaatteita. Euroopan tulee säilyttää sananvapaus, demokratia ja vapaa markkinatalous, jotka ovat maanosan menestyksen tae. Perussuomalaiset Nuoret kannattaa avointa suhtautumista yhteistyömuotoihin. Vastustamme eliitin ja eurososialistien sanelupolitiikkaa, jossa kansalaisille kerrotaan ylhäältä alaspäin, millaiseen Eurooppaan täytyy kulloinkin uskoa.

”Kun ihmiset nousevat ja kertovat kuinka hieno menestystarina tämä unioni on ollut, en ole varma, että he uskovat sanomaansa itsekään”
Nigel Farage

Emme hyväksy yhteistyön pohjaksi esitettyä EU:n liittovaltiomallia, joka vie päätäntävaltaa Euroopan pieniltä mailta suurille ja on käytännössä suurten maiden keino valloittaa Eurooppa rauhanomaisesti. Perussuomalaiset Nuoret ei näe liittovaltiokehitystä edistävää unionia mahdolliseksi yhteistyömuodoksi.

Suomen käytössä täytyy olla mahdollisimman optimaalinen valuutta-alueen rahayksikkö. Valuutta-alueen taloudellisen ja kulttuurisen ympäristön täytyy olla mahdollisimman yhtenäinen. Suomen täytyy pitää mahdollisimman laaja päätösvalta rahapolitiikasta, ja rahayksikön täytyy tukea suomalaisten yritysten kilpailukykyä. Emme hyväksy
valuutta-alueelle mekanismeja, joiden varjolla suomalaisten veronmaksajien rahoja siirretään huonosti taloutensa hoitaneille valtioille ja finanssisektorille. Kyseiset mekanismit luovat taloudellista epävakautta, eivät vakautta.

Yhteistyöllä haluamme taata rauhan, vakauden ja taloudellisen kehityksen Euroopassa. Perussuomalaiset Nuoret katsoo, että itsenäiset yhteistyötä tekevät kansallisvaltiot, vapaassa Euroopassa, ovat maanosamme menestyksen perustus.

Lue lisää: Suomen hyväksi vapautta, vakautta ja vaurautta