Hyvinvoiva perhe ja palkitseva työ

Perussuomalaiset Nuoret kannattaa hyvinvointivaltiomallia, jossa sosiaali- ja terveyspalvelut turvataan yhdenvertaisesti kaikille Suomen kansalaisille. Sosiaali- ja terveyspolitiikan lähtökohtana on oltava kansalaisen yksilöllisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaaminen, kansalaisten mahdollisuuksien tasa-arvon varmistaminen ja yhteisöllisyyden tukeminen. Hoitohenkilökunnan on osattava sujuvasti suomea. Emme hyväksy maassamme laittomasti ja tilapäisesti oleskelevien ottamista suomalaisten terveyspalvelujen piiriin kuin selkeissä hätätapauksissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennetta on tarkasteltava ennakkoluulottomasti. Julkisen puolen työolojen ja johtamisen on oltava riittävän korkeatasoisia, jotta saadaan pidettyä osaavat työntekijät ja houkutellaan koulutettuja osaajia. Terveydenhoitohenkilökunnan palkkauksen täytyy olla kansainvälisesti kilpailukykyistä. Palvelujen läpinäkyvässä kilpailuttamisessa on otettava tarkasti huomioon laatutekijät ennen kustannustekijöitä. Medikalisaatioon eli kaikkien ilmiöiden lääketieteellistämiseen ilman perusteltua syytä on puututtava.

Perussuomalaisten Nuorten mielestä kattavan terveydenhuollon tarkoitus ei ole kasata kaikkea vastuuta yhteiskunnalle, vaan yksityisellä kansalaisella täytyy olla periaate omavastuusta. Terveydenhuollon on toimittava sairauksia ehkäisevästi, ja siinä keskeistä on kansalaisten henkisen ja fyysisen toimintakyvyn tukeminen. Liikunta on tärkeä ennaltaehkäisijä, johon kuntien on panostettava esimerkiksi tarjoamalla riittävästi liikuntapaikkoja myös niille, jotka eivät kuulu liikuntaseuroihin. Päihdepolitiikassa tavoitteena on oltava päihdehaittojen vähentyminen, ja alkoholin osalta on korostettava yksilön vastuuta. Päihdevanhempia on ohjattava hoitoon myös lapsen edun vuoksi. Merkittävän vakavissa riippuvuustilanteissa raskaana oleva nainen voidaan sijoittaa pakkohoitoon sikiön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Uskomme, että ennaltaehkäisy on pidemmän päälle halvin ratkaisu.

”Vaikka tietäisin että huomenna on maailmanloppu, istuttaisin omenapuun”
Martti Luther

Työnteon on oltava aina kannattavaa – sosiaaliturvajärjestelmän kannustinloukut on ennakkoluulottomasti ja päättäväisesti purettava. Työaikajärjestelmän on oltava sellainen, että se tukee erityisesti lapsiperheiden hyvinvointia joustamalla silloin, kun se on tarpeen.

Ikäihmisten hoidon on oltava aina ihmisarvoista ja tarjottava riittävästi tekemistä. Kotihoito on yleensä laitoshoitoa parempi vaihtoehto. Omaishoitajilla tulee olla oikeus säännölliseen vapaaseen. Kaikilla suomalaisilla on oltava asuinpaikasta riippumatta mahdollisuus laadukkaaseen saattohoitoon.

Arvostamme perheiden ja erityisesti koti-isien sekä -äitien yhteiskunnallisesti arvokasta työtä. Päivähoito-oikeuden on oltava harkinnanvaraista. Lapsilisien maksamisella tulee olla vanhempien tuloihin perustuva katto, jotta tuki voidaan ohjata aidosti sitä tarvitseville perheille. Suomalaisten riittävän suuri syntyvyys on taattava yhteiskunnallisilla toimilla, mutta ilman julkishallinnon holhousta. Raskauden keskeytyksiä on vähennettävä valistuksella ja eri vaihtoehtojen tasapuolisella esilletuonnilla. Perheen on oltava yhteiskunnan ensisijainen sosiaalinen perusyksikkö. Suomi voi hyvin, jos perheet voivat hyvin.

Lue lisää: Itsenäinen ja yhteistyökykyinen Suomi