Jäsenblogi – Väinö Hirvelä: Rasismia emme tarvitse lakiin tai kaupungin ohjesääntöihin

Tampereen valtuusto päätti tiistaina 20. helmikuuta, ettei kaupungin tiloja vuokrata rasistisille järjestöille. Vastustan päätöstä sen epämääräisyyden ja tulkinnanvaraisuuden perusteella. Käytännössä päätös tarkoittaa, että kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden yleisohjeeseen kirjataan lisäys: ”Tiloja ei vuokrata YK: rotusyrjinnän vastaista sopimusta rikkoviin tilaisuuksiin tai väkivaltaa tuottavaa toimintaa tai sen suunnittelua harjoittaville yhteisöille.”

Ensinnäkin Suomessa rikoslaki ei tunnista selkeästi järjestäytynyttä rasismia. Rasismi terminä on äärimmäisen tulkinnanvarainen. Arkikielessä ja ajattelussa Rasismi usein yhdistetään etnisin perustein suoritettuun syrjintää. Kuitenkin asiaan perehtynyt huomaa, että rasismille on useita yleisesti hyväksyttäjä määritelmiä, esimerkiksi Akateemikkojen Suosiossa oleva rasismi on Valta + etuoikeus -määritelmä, joka tunnistaa vain valtaväestön suorittaman rasismin ja on siksi etnisesti väestöä eriarvottava.

Liberaalissa yhteiskunnassa valtiovalta ei ollenkaan harjoittaisi tilojenvuokrausta, mutta kun se kuitenkin harjoittaa niin ehdoton vähimmäisvaatimus on, että kaikkia kansalaisia kohdellaan yhdenvertaisesti, eikä ketään tule syrjiä hänen oletettujen mielipiteidensä vuoksi varsinkaan näin tulkinnanvaraisessa asiassa.

Ylen uutisoinnissa on käytetty lainausta ” ”Järjestöt yrittävät vedota sananvapauteen, että tämä on vain yksi poliittinen mielipide. Ei se ole poliittinen mielipide, että haluaa rajoittaa muiden kansalaisvapauksia.”- Jaakko Mustakallio Nimenomaan huonosti hoidettu maahanmuuttopolitiikka, joka toteutetaan kantaväestöltä asiasta kysymättä ja johon liittyy esimerkiksi ympäri suomea laajennettuja palveluita laittomille, rajoittaa kantaväestön kansalaisvapauksia päättää omasta ekonomisesta kohtalostaan. Myös kantaväestön mielipiteenvapautta ja kokoontumisvapautta tulee juuri tällä nimenomaisella logiikalla kunnioittaa. Kantaväestöä ei pidä pelotella hiljaiseksi tämän tyyppisellä hyvin orwellimaisella ja pakostakin virkamiesten henkilökohtaiseen mielipiteeseen nojaavalla säännöstöllä.

Tämä on liberaalista näkökulmasta sangen valitettava päätös. Tietenkään liberaalissa yhteiskunnassa julkinen valta ei ollenkaan harjoittaisi toimitilojen vuokrausta eikä mitään muutakaan sen ydintoimintojen ulkopuolista toimintaa, mutta kun se nyt kuitenkin harjoittaa, niin silloin ehdottoman vähimmäisedellytyksen tulee olla kaikkien kansalaisten yhdenvertainen kohtelu, eikä ketään tule syrjiä tämän (oletettujen) mielipiteiden vuoksi. Lisäksi tällaisella päätöksellä avataan tie viranomaismielivallalle: nyt yksittäiselle virkamiehelle annetaan valta päättää, mikä yhdistys on ”rasistinen”, ja mikä ei ole. Tämä voi hyvin helposti johtaa siihen, että virkamies voi vetoamalla tuohon epämääräiseen ”rasismiin” evätä vuokraamisen keneltä tahansa, jonka mielipiteistä tai pärstäkertoimesta hän ei tykkää.

Otetaan Saksan esimerkki: Saksan poliittinen tilanne Helmikuussa 2018: AfD ohitti kannatuksessa demarit ja on nyt Saksan toiseksi suurin puolue. Tuoreen kyselyn (insa) mukaan kannatus on seuraava: CDU/CSU 32 (+2,5), AfD 16 (+1), SPD 15,5 (-1), vihreät 13, Linke 11 (-0,5), FDP 9 % (-1,5). #Saksa

Mennään Saksan malliin, jossa AfD:lle ei edes vuokrata tiloja kokoustensa pitämiseen. Sairasta!

Tämä aiheuttaa, että tulkitsijasta riippuen tämän kaltainen säännöstä saattaa asettaa eri etnisyyksiä eriarvoisiin asemiin, jossa säännöstö voidaan katsovan rajoittavan ainoastaan valtaväestöä joka voidaan tulkita rasistisiksi siinä missä vähemmistö edustajaa ei voida tulkita rasistiseksi. Jos kumpikin valtaväestön tai vähemmistön jäsen käyttäytyy syrjivästi etnisyyteen perustuen ja vain toinen voidaan tuomita rasismista niin tämä tietenkin jo lähtökohtaisesti kansalaiset eri lailla arvottava ja tämä lähtökohta on etnisesti syrjivä.

Liberaalissa yhteiskunnassa valtiovalta ei ollenkaan harjoittaisi tilojenvuokrausta, mutta kun se kuitenkin harjoittaa niin ehdoton vähimmäisvaatimus on, että kaikkia kansalaisia kohdellaan yhdenvertaisesti, eikä ketään tule syrjiä hänen oletettujen mielipiteidensä vuoksi varsinkaan näin tulkinnanvaraisessa asiassa.

–Väinö Hirvelä 21.4.2018