Rekisteriseloste

Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat:

 1. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty. Käytännössä tämä toteutuu niin, että asianmukaisen ja tunnistetun pyyntösi perusteella toimitamme sinulle kirjallisen raportin henkilötiedoista, joita sinusta on rekisteriin kerätty.
 2. Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen oikaisemista. Mikäli huomaat tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit tehdä meille oikaisupyynnön.
 3. Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen poistamista. Meillä on velvollisuus poistaa pyytämäsi henkilötiedot tästä rekisteristämme, mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy, eikä muusta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheudu tietojen säilyttämisvelvollisuutta:
  1. Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin;
  2. Peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 4. Toivomme, että luette rekisteriselosteen läpi ja mikäli teillä tulee asiaan liittyviä kysymyksiä mieleen, ottakaa yhteys jäsenrekisterivastaavaan sähköpostitse: sihteeri@ps-nuoret.fi

Perussuomalaiset Nuoret ry.
JÄSENREKISTERIN REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10§

 1. Rekisterin pitäjänä toimii Perussuomalaiset Nuoret ry. Iso Roobertinkatu 4, 00120 Helsinki.
 2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö: pääsihteeri Marika Sorja, sihteeri@ps-nuoret.fi, 0406532960. Järjestön piiriyhdistysten puheenjohtajat toimivat vastuuhenkilöinä omissa yhdistyksissään.
 3. Rekisterin nimi: PS-Nuorten jäsenrekisteri.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona Perussuomalaisten Nuorten ja jäsenyhdistysten jäsenistä. Rekisterin tietoja käytetään jäsenmaksujen perimisen lisäksi järjestön sääntöjen tarkoituspykälän mukaisiin tarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat:
  1. Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa eritystä tarkoitusta varten;
  2. Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;
  3. Käsittely on tarpeen rekisterin pitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut. Lähtökohtaisesti Perussuomalaiset Nuoret ry käsittelee tietojasi jäsenrekisterissään yhdistyslain perusteella. Perussuomalaiset Nuoret ry voi käsitellä tietojasi lisäksi muun lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten esimerkiksi kirjanpitolain säilytysvelvollisuuden perusteella.
  4. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin kerätään henkilön nimen lisäksi yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), liittymis- ja eroamisaika sekä järjestöön liittyvät luottamustehtävät ja ehdokkuudet vaaleissa sekä mahdollisesti puolueen jäsenyys ja kokouksiin osallistuminen ja vuosittaiset jäsenmaksut.
  5. Rekisteröity henkilöryhmä: Kirjallisen hakemuksen perusteella järjestön jäseniksi liittyneet henkilöt.
  6. Tietojen luovuttaminen: Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. PS-Nuoret luovuttaa tietoja jäsenrekisteristä järjestön alueellisille piiriyhdistyksille.
  7. Rekisterin suojaus: Ainoastaan määrätyillä rekisterin ylläpitoon oikeutetuilla henkilöillä on oikeus käyttää rekisterin tietoja. Rekisterissä on eri käyttöoikeusryhmiä, jolloin käyttäjä saa ylläpito- ja/tai katseluoikeudet ainoastaan työtehtäviensä kannalta tarpeellisiin tietoihin. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisään kirjautumisen yhteydessä.