Verkkokeskustelupiiri

Aika: 20.7.2017 klo 18:00 - 20:00

Perussuomalaiset Nuoret järjestää jäsenille avointa verkkokeskustelupiiriä kuukausittain vaihtelevista aiheista eri asiantuntija-alustajin. Tarkoituksena on vapaasti keskustella alustuksen pohjalta erilaisista aihepiireistä. Jokaisella osallistujalla on alustuksen jälkeen puheoikeus.

Aiheet voivat liittyä johonkin poliittiseen, yhteiskunnalliseen tai filosofiseen kirjaan, aatesuuntaukseen tai ideologiaan. Niin ikään voidaan puhua taloudesta, rahapolitiikasta, oikeus- ja turvallisuuspolitiikasta, kulttuuripolitiikasta, erilaisista poliittisista instituutioista kuten Euroopan unionista tai valtiojärjestelmistä, uskonnoista, sodista ja tieteestä. Tärkeintä on jonkinlainen kytkös politiikkaan.

Tällä kertaa aiheena on vapaaehtoinen maanpuolustus. Alustuksen pitää reservin kersantti Samuli Voutila.

Lisätiedot verkkokeskusteluun pääsemisestä:

Juha Karjalainen
juha.karjalainen@ps-nuoret.fi

Karttaa ei ole saatavissa