attachment-image

Haussa: Rahvaan päätoimittaja

Perussuomalaiset Nuoret hakee toimittamalleen kansalliskonservatiiviselle aikakauslehti Rahvaalle uutta päätoimittajaa vuodelle 2017. Rahvas-lehti on vähintään neljästi vuodessa julkaistava poliittinen lehti, jonka sisällöstä vastaa päätoimittaja yhteistyössä PS-Nuorten lehtityöryhmän kanssa. Rahvaan päätoimittajina ovat aikaisemmin toimineet mm. Simon Elo ja Sebastian Tynkkynen. Lehti sisältää kansalliskonservatiivisesta näkökulmasta mielenkiintoisia haastatteluja, arvosteluja, mielipidekirjoituksia, artikkeleja ja henkilökuvia sekä monipuolisesti muuta sisältöä. Lisäksi lehdessä on tietoa Perussuomalaisten Nuorten toiminnasta.

Perussuomalaiset Nuoret tarjoaa vuodelle 2017 mahdollisuutta toimia Suomen kansalliskonservatiivisimman lehden päätoimittajana ja hankkia kokemusta ja kontakteja alaan liittyen. Päätoimittajan palkkio on 200 euroa per julkaistu numero.

Odotamme tulevalta päätoimittajaltamme erinomaista kirjallista ilmaisua, vahvaa tuntemusta kansalliskonservatiivisesta idelogiasta, kykyä, tahtoa ja omatoimisuutta kehittää lehteä entisestään sekä järjestelmällisyyttä, sosiaalisia taitoja ja luotettavuutta. Lisäksi perussuomalaisen aatteen tuntemus katsotaan eduksi tehtävässä.

Hakuaika tehtävään on 10.1-31.1.2017. Hakijan tulee toimittaa lyhyt kirjallinen hakemus sekä ansioluettelonsa osoitteeseen sihteeri@ps-nuoret.fi 31.1. kello 12 mennessä. Hakijoiden joukosta voidaan osa kutsua jatkohaastatteluun. Lopullisen valinnan päätoimittajasta vuodelle 2017 tekee Perussuomalaisten Nuorten hallitus helmikuussa.

Lisätietoja antaa:

Samuli Voutila

0400 988 960

samuli.voutila@ps-nuoret.fi

vt.päätoimittaja, Rahvas-lehti