attachment-image

Järjestösihteeriksi Perussuomalaisiin Nuoriin!

Olisitko juuri Sinä Perussuomalaisten Nuorten tuleva järjestösihteeri?

Järjestösihteerin työtehtävät pääpiirteittäin: Järjestösihteeri hoitaa Perussuomalaisten Nuorten valtakunnallisten tapahtumien ja messujen käytännön järjestelyjä. Työtehtäviin kuuluu vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen ja toteuttamisesta huolehtiminen.

Säännöllinen kuukausipalkka on 1340,00 euroa. Toimipisteenä on Perussuomalaiset Nuoret ry:n keskustoimisto Helsingissä. Työ voidaan suorittaa myös etätyönä työntekijän kotoa käsin.

Järjestösihteerin säännöllinen työaika määräytyy työaikalain ja valtion virkaehtosopimuksen mukaan. Työ voi tarvittaessa tapahtua myös iltaisin ja viikonloppuisin. Liukuvan työajan puitteissa viikkotuntimäärä on 20 tuntia.

Hae Perussuomalaisten Nuorten järjestösihteeriksi heti tai viimeistään 2.3.2018. Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2018 saakka.

Hakemukset tulee jättää kirjallisesti sihteeri@ps-nuoret.fi osoitteeseen.

Lisätietoja:

Marika Sorja

pääsihteeri

sihteeri@ps-nuoret.fi