attachment-image

JULKILAUSUMA: Perussuomalaiset Nuoret julistautuu antifeministiseksi järjestöksi

Perussuomalaisten Nuorten syyskokous 2019 on tehnyt seuraavan julkilausuman:

Perussuomalaiset Nuoret julistautuu antifeministiseksi järjestöksi

Perussuomalaiset Nuoret pitää feminismiä yhteiskunnalle vahingollisena liikkeenä, joka sortaa toista sukupuolta. Feminismi perustelee itseään tasa-arvolla ja naisten oikeuksien saavuttamisella, mutta yhdistys näkee, että tosiasiallisesti feminismi eli naisaate, ajaa naisten etuoikeutta ja että naisten tasavertaiset oikeudet on jo Suomessa saavutettu samalle tasolle miesten vastaavien kanssa.

Feminismin saavutukseksi Suomessa väitetään usein muun muassa naisten äänioikeutta. Asiassa on syytä kuitenkin muistaa, että naisten saadessa äänioikeuden, myös osa miehistä tuli ensimmäistä kertaa äänioikeutetuiksi. Suomen ensimmäisissä eduskuntavaaleissa myös valittiin naiskansanedustajia.

Feministinen ideologia asettaa kaiken keskiöön sukupuolen. Se pyrkii nostamaan naiset ohituskaistoja pitkin kunnallisiin luottamustehtäviin ja tavoittelee samaa myös pörssiyhtiöiden hallituksiin. Kiintiöpaikat asettavat naiset ja miehet eri asemiin ja nuo asemat määrittelee täysin se, kumpaa sukupuolta olet. Feminismi on syrjivää.

Antifeministiseksi julistautuva Perussuomalaiset Nuoret tahtoo lopettaa keinotekoisen sukupuolten välisen vastakkainasettelun, jonka aika on ohi.

Lisätietoja:

Asseri Kinnunen, puheenjohtaja
0400 988 960
asseri.kinnunen@ps-nuoret.fi