Kattojärjestön kevätkokous 14. – 15.4.2018

Perussuomalaiset Nuoret järjestää kevätkokouksensa 14. – 15.4.2018 klo 12 alkaen (osallistujien rekisteröinti kello 11 alkaen). Kokouspaikkana toimii Orginal Sokos Hotel Pasila osoitteessa Maistraatinportti 3, Helsinki. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki yhdistyksen jäsenet – jokaisella varsinaisella- ja aikuisjäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittava määrä ääntenlaskijoita
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Valitaan edustajiston puheenjohtaja
 8. Valitaan kokouksessa valittavat edustajiston jäsenet
 9. Käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot*
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 11. Kokouksen päättäminen

Kokousta jatketaan sunnuntaina klo 10.00 alkaen. Kokous päättyy viimeistään klo 14.00 mennessä.

Kevätkokoukseen voi ilmoittautua täältä: https://docs.google.com/forms/d/1jRbE3dcX6xbljJmlZUvG1StI2nL_dpgLMv3QMMii8T8/viewform?edit_requested=true

* Kokousviikonlopun rakenteen vuoksi suorat jäsenaloitteet on tarkoitus käsitellä lauantaina. Sunnuntaina käsitellään jäsenaloitteita vain, mikäli niitä kaikkia ei ole ehditty lauantaina käsitellä.