attachment-image

Kutsu syyskokoukseen 9.-10.11.2019

Perussuomalaiset Nuoret ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Riihimäellä 9.-10.11. Riihimäen kerhotalolla, Torikatu 3.
Kokoukseen ilmoittautuminen alkaa la 9.11. klo 9 ja varsinainen kokous klo 10. Kokous jää tauolle la 9.11. viim. klo 21.00 ja kokous jatkuu su 10.11. klo 10 ja päättyy viim. klo 17.

Kokouksessa sääntömääräisten asioiden lisäksi esitetään yhdistyksen vuoden 2018 tilinpäätös, vuoden 2018 vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunnot, päätetään vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille sekä päätetään yhdistyksen soteohjelman hyväksymisestä.

Kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus on varsinaisilla jäsenillä, kannatusjäsenillä sekä aikuisjäsenillä ja äänioikeus varsinaisilla jäsenillä sekä aikuisjäsenillä.

Voit ilmoittautua kokoukseen ja majoitukseen TÄÄLLÄ.

Kokouksen koollekutsujana Perussuomalaiset Nuoret ry:n hallitus

Tervetuloa!


Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittava määrä ääntenlaskijoita
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Hyväksytään sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma
6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat tai yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat sekä yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.
10. Käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot
11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, pääsihteeri ja muut jäsenet sekä varajäsenet.
hallituksen pohjaesitys: Valitaan kolme (3) varapuheenjohtajaa ja valitaan kolme jäsentä hallitukseen (erovuoroisten tilalle).
12. Muut asiat
13. Kokouksen päättäminen