attachment-image

Perussuomalaisten Nuorten kevätkokous 27.-28.4.2019

Perussuomalaiset Nuoret ry järjestää kevätkokouksensa 27.-28.4.2019 Vaasassa, Sokos Hotel Vaakunassa (Rewell Center 101 65100, Vaasa).

Kokous alkaa lauantaina klo 11 (osallistujien rekisteröinti kello 10 alkaen) ja keskeytyy klo 18. Kokous jatkuu sunnuntaina klo 10. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki yhdistyksen jäsenet – jokaisella varsinaisella ja aikuisjäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Voit ilmoittautua kokoukseen ja majoitukseen TÄÄLLÄ.

Kokouksessa käsiteltävien sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa valitaan yhdistykselle uudet tilintarkastajat ja uusi varatoiminnantarkastaja.

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittava määrä ääntenlaskijoita
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Valitaan yhdistykselle uudet tilintarkastajat ja uusi varatoiminnantarkastaja
8. Käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot*
9. Valitaan edustajiston puheenjohtaja
10. Valitaan kokouksessa valittavat edustajiston jäsenet
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12. Kokouksen päättäminen

* Kokousviikonlopun rakenteen vuoksi suorat jäsenaloitteet on tarkoitus käsitellä lauantaina. Sunnuntaina käsitellään jäsenaloitteita vain, mikäli niitä kaikkia ei ole ehditty lauantaina käsitellä.