attachment-image

PS-Nuoret: EU:sta kansanäänestys vuoteen 2020 mennessä

Perussuomalaiset Nuoret vaatii kansanäänestystä Suomen jäsenyydestä Euroopan Unionissa vuoteen 2020 mennessä. Järjestö linjaa, että kansanäänestys tulee kirjata uuteen hallitusohjelmaan vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen. Samalla Suomen on aloitettava valmistelut palatakseen takaisin kansalliseen valuuttaan.

“Me nuoret emme koskaan ole saaneet äänestää Suomen jäsenyydestä EU:ssa, ja liittovaltiokehityksen kiihtyessä kysymys on ajankohtaisempi kuin kertaakaan 2000-luvulla. Etenkin yhteisvaluutta euron osoittauduttua taloudelliseksi ja sosiaaliseksi katastrofiksi Suomelle, tulee meidän antaa kansalle tilaisuus äänestää, tahdommeko jäädä uppoavaan unioniin“, vaatii Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Samuli Voutila.

PS-Nuoret hyväksyi kevätkokouksessaan uuden 18-kohtaisen tavoiteohjelman, joka linjaa järjestön tärkeimpiä poliittisia päämääriä seuraavien vuosien aikana. #FIXIT-äänestyksen lisäksi vuoteen 2020 mennessä Perussuomalaiset Nuoret tahtoo muun muassa poistaa työehtosopimusten yleissitovuuden, luopua virkamiesruotsin vaatimuksista ja pakkoruotsista, ottaa käyttöön yleisen kansalaispalveluksen miehille ja naisille sekä erottaa kirkon ja valtion toisistaan.

“Alamme välittömästi toteuttaa tavoiteohjelmaamme ja edistää sen kirjauksia. Tavoiteohjelma linjaa toimintamme painopisteitä seuraavien vuosien ajaksi, ja asettaa meille selkeitä päämääriä politiikan eri osa-alueilla. Ohjelma on valmisteltu suoran demokratian keinoin ja jäsenistöä kuunnellen, ja on erinomainen läpileikkaus perussuomalaisesta aatemaailmasta”, kertoo Voutila.

Perussuomalaisten Nuorten tavoitteet vuoteen 2020 mennessä:

 1. Kansanäänestys Suomen jäsenyydestä Euroopan Unionissa: #FIXIT
 2. Aselainsäädännön muuttaminen – aseen omistusoikeus lakiin
 3. Kohti virallisesti yksikielistä Suomea – kielivapaus ja virkamiesruotsin poistaminen
 4. Syntyvyys nousuun
 5. Paluu kansalliseen valuuttaan lähitulevaisuudessa
 6. Tiukempi maahanmuuttopolitiikka – pisteytysjärjestelmä maahanmuuttajille
 7. Valtiollisen kehitysavun lakkauttaminen
 8. Kirkon ja valtion erottaminen toisistaan
 9. Lisää resursseja maanpuolustukseen
 10. YLE-veron lakkauttaminen
 11. Ylioppilaskuntien pakkojäsenyyden poistaminen
 12. Kansalaispalvelus koko ikäluokalle
 13. Rikoslaki remonttiin
 14. Suoraa demokratiaa lisättävä
 15. Suomalaisen kulttuurin vaaliminen lakiin
 16. Työehtosopimusten yleissitovuuden poistaminen
 17. Jäsenmaksujen vähennysoikeuden poistaminen
 18. Kansalaisuuden kriteerien tiukentaminen

Tavoiteohjelma on kokonaisuudessaan luettavissa täältä [pdf].

Lisätietoja:

Samuli Voutila
puheenjohtaja, Perussuomalaiset Nuoret
p. 0400 988 960
samuli.voutila@ps-nuoret.fi