PS-Nuorten kevätkokouksen 2016 julkilausumat

13055816_1018311218253750_7676570452560695313_o

 

Joensuussa 23.-24.4. järjestettyyn kevätkokoukseen saapui suorina jäsenaloitteina viisi julkilausumaesitystä. Näistä yleinen kokous hyväksyi kaksi. Yleinen kokous hyväksyi myös seuraavan järjestön sääntöjä täydentävän ohjesäännön: ”Yhdistyksen kokoukselle tehty jäsenaloite hyväksytään, mikäli sitä kannattaa kolme neljäsosaa (3/4) kokouksen äänivaltaisista osallistujista.”.

Tässä ovat ne Perussuomalaisten Nuorten julkilausumat, jotka hyväksyttiin kokouksessa:

Julkilausuma taksialan sääntelyn purkamiseksi

Perussuomalaiset Nuoret vaatii, että taksin harjoittamaa suvereenia ylivaltaa karsitaan ja annetaan mahdollisuus alalla muillekin toimijoille kuten mobiilisovellukseen perustuvalle Uberille. Taksi on harjoittanut täydellisellä yksinoikeudella taksiliikennettä monen vuosikymmenen ajan. Tällainen toimintamalli ei ole enää nykyaikaa, ja sitä pitäisikin uudistaa kansalaisten hyväksi. Taksilupien määriä ei pidä rajoittaa entiseen malliin. Lisäksi taksinkuljettajien koulutusta pitäisi keventää. Nykyisellään se on taksikuskiksi pyrkiville liian kalliskin.

Uberia ei pidä pelätä taksiautoilijoiden leivän riistäjänä. Esim. San Franciscossa sen laillistaminen kasvatti myös tavallisten taksien liikevaihtoa, sillä ihmiset kokivat matkanteon mukavaksi joko Uberilla tai taksilla.

Julkilausuma: Maakunnille myönnettävä laaja itsehallinto

Perussuomalaiset Nuoret vaatii laajan autonomian myöntämistä Suomen maakunnille. Kunnioitamme lähidemokratian periaatetta, eli mielestämme päätökset on tehtävä mahdollisimman lähellä heitä, joihin päätökset vaikuttavat. Alueellisessa demokratiassa yksittäisen ihmisen vaikutusvalta kasvaa.

Järjestö kannattaa uuden itsenäisen aluehallinnon luomista, jotta koko Suomi voidaan pitää asuttuna ja maan eri kolkat vetovoimaisina. Luotaville itsehallintoalueille vaadimme oikeaa itsehallintoa. Puolivaltaiset maakunnat jättävät uudistuksen tyngäksi. Maakunnilla pitää olla verotusoikeus ja lainsäädäntövalta, jotta maakunnat eivät olisi riippuvaisia valtion osoittamasta rahasta ja lakia säädettäisiin maakunnissa alueelliset erityisolosuhteet ja tavoitteet huomioon ottaen. Sen sijaan koko maata koskevat asiat järjestettäisiin jatkossakin valtakunnallisesti.

Tärkeiden päätösten teko lähellä ihmistä on maanlaajuista keskushallintoa huomattavasti avoimempi ja joustavampi järjestelmä. Alueellinen demokratia huomioi parhaiten paikalliset erityisolosuhteet. Itsehallinnolliset maakunnat kehittävät Suomea kansanvaltaisempaan suuntaan.