attachment-image

Puheenjohtaja Kinnusen #nuortenvaalit -puhe

Perussuomalaiset Nuoret osallistuivat 10.-11.1.2019 poliittisten nuorisojärjestöjen yhteisiin hallitusneuvotteluihin. Liian suurien linjaerojen vuoksi PS-Nuoret jäivät oppositioon. Muun muassa ympäristö-, maahanmuutto-, työllisyys- ja translakikysymykset osoittautuivat ylitsepääsemättömiksi. Oppositioryhmät päättivät lopulta jättää yhdessä epäluottamuslauseen muodostetulle hallitukselle.

Alla Perussuomalaisten Nuorten tuoreen puheenjohtajan Asseri Kinnusen eduskunnan kansalaisinfossa pitämä puhe.


Perussuomalaiset Nuoret haluaa jättää jälkipolville Suomen, joka on hyvinvoiva, turvallinen ja itsenäinen kansallisvaltio. Suomen, joka on suomalaisille hyvä.

Yksilö voi hyvin, kun hän on terveessä yhteydessä luonnollisiin yhteisöihinsä. Kun yhteisöt, kuten perhe, suku ja kansa, ovat menettäneet merkitystään, syrjäytyminen ja yksinäisyys ovat lisääntyneet. Suomalaisten etu on hyvä perhepolitiikka, kansankokonaisuuden puolustaminen ja sisäinen solidaarisuus kristillissosiaaliselta pohjalta.

Suomen tiestö on kunnostettava. Autoa paljon tarvitsevia ei tule rangaista verotuksella, vaan haluamme käyttöön alueellisen polttoaineveron. Autoilun määrää voidaan vähentää tukemalla julkisen liikenteen toimivuutta.

Erityisesti on mainittava, että Perussuomalaiset Nuoret, mikäli päättäisimme asiasta, saattaisimme jäämerenratahankkeen ehdottomasti voimaan, sillä jäämerenradalla on huoltovarmuutemme kannalta niin massiivinen merkitys, että se on meille elintärkeä.

Lisäksi on pidettävä huolta siitä, että myös pitkien välimatkojen alueilla apu ja palvelut ovat nopeasti saavutettavissa.

Kotimainen maatalous on huoltovarmuuskysymys. Tuotantoa vaikeuttavat säädökset on purettava ja ohjattava kuluttajia tukemaan verotuksella lähiruokaa ja -tuotantoa.

Kansallisomaisuuttamme, kuten pohjavesiä ja mineraaliesiintymiä, ei pidä myydä ulkomaille.

Perussuomalaiset Nuoret kannattaa suomalaista Suomea. Haluamme pysäyttää suomalaisten osuuden laskun omassa maassamme. Työvoiman tarveharkintaa on laajennettava luopumalla alueellisista aluevapautuksista. Humanitaarinen maahanmuutto on lopetettava. Maahan jo tulleiden oleskelulupien perusteita on tarkastettava jatkuvasti uudelleen.

Tulevan hallituksen on sitouduttava tarjoamaan riittävät toimintamenot ja kalustohankinnat Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle. Lisäksi on sitouduttava hävittäjähankintaan ja hankittava vähintään 64 hävittäjää ilmavoimille. Suomen tulee irtisanoa itsensä Ottawan jalkaväkimiinat kieltävästä sopimuksesta välittömästi. Rajavartiolaitokselle tulee antaa riittävät valmiudet estää myös Schengen-alueelta ilman Schengen-viisumia rajan ylitystä yrittävät.

Poliisin toiminta on priorisoitava ja kenttätyöhön panostettava. Poliisin tulee käyttää etnistä profilointia muun muassa laittomasti maassa olevien kiinniotoissa.

Perussuomalaiset Nuoret kannustaa yksilöitä parantamaan elämäänsä muun muassa panostamalla työllisyyteen ja harrastusmahdollisuuksiin. Yhteisön ja yhteisöllisyyden merkitystä hyvinvointiin ja onnellisuuteen on korostettava. Edellä mainituilla keinoilla haluamme rakentaa turvallisen maan, jossa onni tulee muustakin kuin varallisuudesta.