Saapuneet suorat jäsenaloitteet kevätkokouksen 2018 käsiteltäväksi

Perussuomalaiset Nuoret kannattaa suoraa demokratiaa. Järjestön jokainen jäsen on äänioikeutettu, ja jokainen pystyy jättämään suoran jäsenaloitteet yleisten kokousten käsiteltäväksi. Jokainen aloite saa käsittelyn, ja niistä äänestetään. Suora jäsenaloite tulee hyväksytyksi, kun se saa taakseen 3/4 enemmistön äänistä. Jäsenistö lähetti kevätkokoukselle käsiteltäväksi seuraavat suorat jäsenaloitteet:

JULKILAUSUMA-ALOITE
Perussuomalaisten Nuorten kevätkokoukselle 2018

SUOMEN EROTTAVA EUROOPAN NEUVOSTOSTA
Perussuomalaiset Nuoret vaatii, että Suomi eroaa Euroopan neuvostosta. Euroopan neuvosto on 47:n jäsenmaan muodostama ihmisoikeus- ja yhteistyöjärjestö, johon kuuluu suurin osa Euroopan maista sekä muun muassa Turkki. Järjestö on enimmäkseen edistyksellisinä itseään pitävien keskinäinen puuhailukerho, joka ei palvele Suomen kansallista etua. Se ei tuo lisäarvoa Suomen oikeuslaitokseen tai hallintokäytäntöön eikä Suomen kansallisten intressien ajamiseen ulkomailla.

Euroopan neuvoston keskeisenä saavutuksena voidaan pitää Euroopan ihmisoikeussopimusta ja sitä valvomaan perustettua Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta (EIT). Perussuomalaiset Nuoret vastustaa Suomen kansallisen päätäntävallan luovuttamista ulkomaille ja pitää sitä erityisen ongelmallisena oikeuslaitoksen tapauksessa. Suomen tulisi erota EIT:n piiristä. EIT voi määrätä Suomen maksamaan korvauksia vääränä pitämistään Korkeimman oikeuden päätöksistä. Tätä ennakoiden Korkein oikeus perustelee päätöksiään EIT:n ratkaisuilla. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimella on ylikansallista tuomiovaltaa, mitä Perussuomalaiset Nuoret pitää epätoivottavana. On suomalaisen oikeuslaitoksen tehtävä päättää Suomessa annettavista tuomioista ja tämä on tehtävä suomalaisten tapojen mukaisesti.

Esittäjä: Nico Anton Saramo
nico.saramo@gmail.com
050 341 0960

Kannattaja: Daniel Kaartinen
daniel.kaartinen@lappeenranta.fi
040 056 6380

 

JULKILAUSUMA-ALOITE
Perussuomalaisten Nuorten kevätkokoukselle 2018

PS-NUORET VASTUSTAA SETA-RINTAMAA

Seksuaalisten poikkeuksien normalisointia ajava Seta ry on marssinut läpi instituutioiden ja betonoinut itsensä ja agendansa suomalaiseen yhteiskuntaan. Tämän vuoden alkupuolella järjestö ulotti lonkeronsa entistä laajemmalle, kun Keskustanuorista ja Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnasta tuli sen kannatusjäseniä. Ennestään Setan kannatusjäseniä olivat muun muassa SDP:n, RKP:n, Vihreiden ja Vasemmistoliiton nuorisojärjestöt. Myös suurin osa maamme ylioppilaskunnista on yhdistyksen kannatusjäseniä – ja ylioppilaskuntien jäsenyys on yliopisto-opiskelijoille pakollista. Setan kannatusjäseniin kuuluu myös useita puoluepoliittisesti sitoutumattomia opiskelijajärjestöjä ja ammattiliitto PAM. Setan piirissä on siis varsin moni suomalainen nuori – moni heistä tietämättään tai tahtomattaan.

Perussuomalaiset Nuoret pitää Setan toimintaa ja toimintatapoja vastenmielisinä. Järjestön väitteet muun muassa sukupuolten moninaisuudesta sekä lasten ja nuorten parissa tekemä propaganda ovat täynnä ala-arvoisia valheita, joista ei ole terveen yhteiskunnan rakennusaineiksi. PS-Nuoret ilmoittaa täten, että me emme tule ikinä liittymään Seta-rintamaan. Pidämme perhettä yhteiskunnan perusyksikkönä sekä miehiä ja naisia luonnostaan erilaisina ja toisiaan täydentävinä. Tästä ajattomasta totuudesta tulemme pitämään kiinni, vaikka maailma ympärillämme onkin muuttunut hullummaksi.
Perussuomalaiset Nuoret vaatii Setan institutionalisoidun aseman purkamista. Järjestölle osoitetut valtiontuet on lopetettava eikä sille tule ohjata muutakaan kautta julkista rahaa. Pidämme törkeänä, että opiskelijat pannaan tässä asiassa vastentahtoisiksi maksumiehiksi. PS-Nuoret vaatii, että kaikki Setan kannatusjäseninä olevat ylioppilaskunnat eroavat järjestöstä. Tulemme ajamaan Seta-eroa kaikissa tulevissa ylioppilaskuntien edustajistovaaleissa.

Esittäjä: Nico Anton Saramo
nico.saramo@gmail.com
050 341 0960

Kannattaja: Matias Granlund
mogroux@hotmail.fi
050 412 8887

 

Julkilausuma: Kannabis on laillistettava

Perussuomalaiset Nuoret vaatii kannabiksen laillistamista Suomessa.

Tämä tarkoittaisi valtion omistaman monopolin perustamista tätä tarkoitusta varten, jotta myytävän kannabiksen laadulliset ja terveydelliset kriteerit täyttyisivät. Yhtiöllä tulisi olla liikkeitä, joista täysi-ikäiset henkilöt voisivat ostaa kannabista yksityiskäyttöön, sekä kahviloita, joissa kannabista voisi nautiskella turvallisesti. Muu kannabiksen myyminen olisi edelleen laitonta, mutta ymmärrettävästi kannabiksen hallussapito ei olisi enää rangaistava teko.

Kannabiksen laillistamisella tähtäämme seuraavaan kolmeen tavoitteeseen: 1. Laitoin huumekauppa, josta ammattirikolliset hyötyvät, supistuu. Kannabiksen valmistaminen on halpaa, mikä tekee siitä rikollisille helpon rahanlähteen. 2. Nuorten kannabiksen käyttäminen vähenee. Huumekauppiaat kun eivät enää mainosta kannabista, nuorten kynnys aloittaa kannabiksen käyttö nousee korkeammaksi. 3. Rangaistavuuden poistaminen pitää nuhteettomien kansalaisten rikosrekisterit puhtaina, mikä vähentää syrjäytymistä. Tämä myös mahdollistaa kansalaisten ottavan yhteyden lääkäriin, jos henkilölle ilmaantuu ongelmia kannabiksen käytöstä.

Nykyisellään täysin laillisen tupakan käyttö vähenee jatkuvasti, mutta laittoman kannabiksen suosio kasvaa etenkin nuorten keskuudessa. Kannabiksen myyminen olisi saatettava valtion valvontaan, jotta myös tutkimusdataa olisi helpompi hankkia aiheesta, sekä informoida kannabiksen käyttäjiä terveysriskeistä myyntipisteillä.

Julkinen esittäjä

Tommi O. Pälve 044 9723627 tommi.o.palve@gmail.com

Julkinen kannattaja

Vesa Suvanto 040 5900337 vhssuv@gmail.com

 

Jäsenaloite julkilausumasta kevätkokoukselle 2018

Etninen profilointi sallittava

Nykymuodossaan ulkomaalaislaki säätää ulkomaalaisvalvontaa siten, että ”[v]alvontatoimenpide ei saa perustua pelkästään tai ratkaisevassa määrin henkilön todelliseen tai oletettuun etniseen alkuperään”. Perussuomalaiset Nuoret katsoo lain vaikeuttavan viranomaisten suorittamaa ulkomaalaisvalvontaa kohtuuttomasti ja haittaavan tosiasiallisia julkista vallankäyttöä. Profiloinnissa tarkasteltavia ominaispiirteitä ei tulisi rajata. Nykyisen kirjauksen säätäneet poliitikot ovat vain vaikeuttaneet poliisin toimintaa tehtävien toteuttamiseksi. Ulkomaalaisvalvonta ilman tosiasiallista etnistä profilointia rampauttaa valvonnan toteutumisen.

Esittäjä: Matti Haapala herra.haapala@hotmail.com 040 502 6695

Kannattaja: Nico Saramo Nico.saramo@gmail.com 050 341 0960