attachment-image

Saapuneet suorat jäsenaloitteet kevätkokouksen 2019 käsiteltäväksi

Perussuomalaiset Nuoret kannattaa suoraa demokratiaa. Järjestön jokainen jäsen on äänioikeutettu ja jokainen pystyy jättämään suoran jäsenaloitteen yleisten kokousten käsiteltäväksi. Jokainen aloite saa käsittelyn ja niistä äänestetään. Suora jäsenaloite tulee hyväksytyksi, kun se saa taakseen 3/4 enemmistön äänistä. Jäsenistö lähetti kevätkokoukselle käsiteltäväksi seuraavat suorat jäsenaloitteet:


JULKILAUSUMA-ALOITE
Perussuomalaisten Nuorten kevätkokoukselle 2019

Homoliitot lakkautettava

Perussuomalaiset Nuoret vaatii, että avioliittolaissa avioliitto palautetaan takaisin miehen ja naisen väliseksi. Järjestö katsoo avioliiton olevan arvokas yhteiselämän muoto ja instituutio, jolla on tärkeä rooli perheille ja kansakunnan elävyydelle. Arvostamme perinteistä avioliittokäsitystä.

PS-⁠Nuorten mielestä vain miehen ja naisen välinen avioliitto on merkityksellinen. Samaa sukupuolta olevien välisen avioliiton salliminen Suomessa oli virhe ja kyseinen virhe on korjattava pikimmiten. Sateenkaariaatteen institutionalisointi avioliittoa myöten aiheuttaa huomattavaa vahinkoa yhteiskunnan arvoille ja hälventää perinteisten arvojen merkitystä. Järjestö katsoo, että liberaali arvorappio on tullut tiensä päähän ja siitä on pyrittävä pois.

Esittäjä: Matti Haapala

Kannattaja: Nico Anton Saramo


JULKILAUSUMA-ALOITE
Perussuomalaisten Nuorten kevätkokoukselle 2019

Suomen kieltäydyttävä myöntämästä lisäaikaa brexitille

Kesäkuussa 2016 Britannian kansa äänesti reilussa ja demokraattisessa kansanäänestyksessä Britannian EU-⁠eron puolesta. Kuitenkin brittiparlamentin poliitikot eivät ole onnistuneet lähes kolmen vuoden jälkeen toteuttamaan eroa. Lisäksi EU on tahallisesti vaikeuttanut eroamista, koska haluaa tehdä Britanniasta esimerkkitapauksen, jolla halutaan osoittaa, miten vaikeaa EU:sta eroaminen on.

Perussuomalaiset Nuoret vaatii Britannian EU-⁠eron pikaista toteutumista kansan tahdon mukaisesti. Nyt brexitin aikarajaksi on asetettu tämän vuoden lokakuu. Perussuomalaiset Nuoret vaatii, että Suomen ei tule suostua brexitin pitkittämiseen. Koska lisäajan myöntäminen eroprosessille vaatii EU:n jäsenmaiden yksimielisyyden, voi Suomi yksin estää lisäajan myöntämisen. Perussuomalaiset Nuoret haluaa nähdä pikaisesti kansan tahdon toteutuvan ja Britannian jättävän EU:n.

Esittäjä: Roger Kulmala

Kannattaja: Nico Anton Saramo


JULKILAUSUMA-ALOITE
Perussuomalaisten Nuorten kevätkokoukselle 2019

PS-Nuoret vastustaa ylioppilaskuntien Seta-jäsenyyksiä

Seksuaalisten poikkeuksien normalisointia ajava Seta ry on marssinut läpi instituutioiden ja betonoinut itsensä sekä agendansa suomalaiseen yhteiskuntaan. Ylioppilaskuntien jäsenyys on yliopisto-opiskelijoille pakollista, mutta silti suurin osa maamme yliopistojen ylioppilaskunnista on Setan kannatusjäseniä. Yliopistot, joiden ylioppilaskunnat kuuluvat Setaan ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Taideyliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi sekä ylioppilaskuntien kattojärjestö SYL.

Perussuomalaiset Nuoret pitää Setan toimintaa ja toimintatapoja vastenmielisinä. Järjestön väitteet muun muassa sukupuolten moninaisuudesta sekä nuorten ja jopa lasten parissa tekemä propaganda ovat täynnä ala-arvoisia valheita, joista ei ole terveen yhteiskunnan rakennusaineiksi. PS-Nuoret pitää perhettä yhteiskunnan perusyksikkönä sekä miehiä ja naisia luonnostaan erilaisina ja toisiaan täydentävinä. Tästä ajattomasta totuudesta tulemme pitämään kiinni, vaikka maailma ympärillämme onkin muuttunut hullummaksi.

Perussuomalaiset Nuoret vaatii Setan institutionalisoidun aseman purkamista. Järjestölle osoitetut valtiontuet on lopetettava eikä sille tule ohjata muutakaan kautta julkista rahaa. Pidämme törkeänä, että opiskelijat pannaan tässä asiassa vastentahtoisiksi kannattajiksi ja maksumiehiksi. PS-Nuoret vaatii, että kaikki Setan kannatusjäseninä olevat ylioppilaskunnat eroavat järjestöstä. Tulemme ajamaan Seta-eroa kaikissa tulevissa ylioppilaskuntien edustajistovaaleissa.

Esittäjä: Nico Anton Saramo

Kannattaja: Matias Granlund


JULKILAUSUMA-ALOITE
Perussuomalaisten Nuorten kevätkokoukselle 2019

Suomen on erottava Euroopan talousalueesta

Perussuomalaiset Nuoret on vuodesta 2014 lähtien kannattanut Suomen eroa Euroopan unionista. Koska ero on suuri prosessi, vaadimme, että Suomen valtio laatii viipymättä suunnitelmat EU-, euro- ja Schengen-erojen toteuttamiseksi.

Välillä on julkisessa keskustelussa esitetty Euroopan unionin jäsenyyden vaihtoehdoksi niin sanottua Norjan mallia eli pelkkää ETA-jäsenyyttä. Euroopan talousalueen jäsenenä pysyminen tarkoittaisi kuitenkin ojasta allikkoon menemistä. On hyvä syy, miksi Britanniakaan ei ole tätä ratkaisua ollut halukas EU-eroprosessinsa aikana tekemään. EU:n ulkopuolisena ETA-maana Suomesta tulisi Norjan kaltainen ”faksidemokratia”, jossa direktiivit kahlitsisivat yhä kansallista itsemääräämisoikeutta ilman, että saisimme sanoa edes nykyisen veroista sanaamme niiden sisältöihin.

Perussuomalaiset Nuoret vaatii, että samalla, kun Suomi eroaa Euroopan unionista, sen on erottava myös Euroopan talousalueesta.

Esittäjä: Nico Anton Saramo

Kannattaja: Matti Haapala


JULKILAUSUMA-ALOITE
Perussuomalaisten Nuorten kevätkokoukselle 2019

Virolle on avattava ovi Pohjoismaiden neuvostoon

Perussuomalaiset Nuoret kannattaa Viron toivottamista tervetulleeksi Pohjoismaiden neuvostoon. Vuonna 2000 Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa keskusteltiin asiasta, mutta äänestyksen tuloksena päätettiin, että neuvotteluja ei Viron pettymykseksi aloitettu. Tämä historiallinen vääryys on korjattava.

Viron jäsenyys Pohjoismaiden neuvostossa haastaisi ruotsalaista narratiivia siitä, millainen pohjoismaa on ja mikä on pohjoismaalainen tapa toimia. Viron jäsenyys myös loisi lisäpainetta toteuttaa perussuomalaisten tavoite ottaa kaikki pohjoismaiset kielet neuvoston työkieliksi pelkän ruotsin, tanskan ja norjan sijaan. Näin Pohjoismaiden neuvosto kehittyisi entistä enemmän kohti tasavertaisten maiden yhteistyötä. Neuvoston ei tule olla Ruotsin hegemonia-aseman nostalginen reservaatti. Perussuomalaiset Nuoret kannattaa kädenojennusta veljeskansallemme, joka jakaa vuosisatojen mittaista pohjoismaista historiaa osana niin Tanskaa kuin Ruotsia.

Perussuomalaiset Nuoret kuuluu Nuorten Pohjoismaiden neuvostossa Vapaa Pohjola -ryhmään yhdessä Ruotsidemokraattien ja Tanskan kansanpuolueen nuorisojärjestöjen kanssa.

Esittäjä: Nico Anton Saramo

Kannattaja: Juha Karjalainen


JULKILAUSUMA-ALOITE
Perussuomalaisten Nuorten kevätkokoukselle 2019

Suomen on irtaannuttava kehitysyhteistyöjärjestelmästä

Perussuomalaiset Nuoret vastustaa valtiojohtoista kehitysapua. Vaadimme, että Suomen valtio irtisanoutuu selväsanaisesti toimimattomasta järjestelmästä, joka on jo maksanut Suomelle valtavasti antamatta meille konkreettista vastinetta. Vuonna 2019 valtion talousarvion mukaiset kehitysyhteistyön määrärahat ovat kokonaisuudessaan 989 miljoonaa euroa. Suomalaisten verorahat tulisi käyttää suomalaisten hyväksi – kokonaisuudessaan ja aina.

Sen lisäksi, että Perussuomalaiset Nuoret vaatii kaikkien valtion talousarvion kehitysyhteistyöhön budjetoitujen menojen leikkaamista pois kokonaisuudessaan, vaadimme Suomen irtaantumista koko järjestelmästä. Suomen on erottava Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelma UNDP:n ja Yhdistyneiden kansakuntien teollistamisjärjestö UNIDO:n jäsenyyksistä. Lisäksi Suomen on vetäydyttävä kehityspankeista eli kehitysrahoituslaitoksista, joita ovat mm. Afrikan kehityspankki AfDB, Aasian kehityspankki ADB, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD sekä Maailmanpankki.

Esittäjä: Nico Anton Saramo

Kannattaja: Iisak Selin


JULKILAUSUMA-ALOITE
Perussuomalaisten Nuorten kevätkokoukselle 2019

Kaksikieliset yliopistot säädettävä yksikielisesti suomenkielisiksi

Perussuomalaiset Nuoret pitää vääryytenä, että kaksikielisissä yliopistoissa monessa oppiaineessa ruotsinkielisten on helpompi saada opiskelupaikka kuin suomenkielisten. Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Taideyliopiston kaksikielisyyden vuoksi ruotsinkielisille on useassa aineessa omat kiintiöt. Suomen keskeisten julkisten instituutioiden tulee toimia maamme valtakielellä. Perussuomalaiset Nuoret ei ylipäätään pidä perusteltuna, että ruotsi on Suomen virallinen kieli, että virkamiehille on yleinen ruotsin kielen osaamisvaatimus tai että ruotsinopiskelu on Suomessa pakollista. Maassamme voi tulevaisuudessakin olla vaikkapa ruotsia osaavia lääkäreitä ilman, että heitä varten järjestetään yliopistoon omat linjat ja erityisjärjestelyt. Ruotsinkieliset ovat opiskelleet suomea toisena kotimaisena kielenä peruskoulusta lähtien, joten yliopistoon mennessä he voivat osallistua suomenkieliseen opetukseen.

Perussuomalaiset Nuoret vaatii, että eduskunta muuttaa yliopistolakia niin, että kaksikielisten yliopistojen opetus- ja tutkintokieleksi otetaan vain suomi ja että yliopistojen erityisvastuut ruotsinkielisten kouluttamisesta poistetaan laista. Myös lain muut ruotsia koskevat vaatimukset, kuten ruotsinkielisten professorien vähimmäismäärä nykyisin kaksikielisissä yliopistoissa, tulee kumota.

Esittäjä: Nico Anton Saramo

Kannattaja: Roger Kulmala


JULKILAUSUMA-ALOITE
Perussuomalaisten Nuorten kevätkokoukselle 2019

Varusmiesten äänestysmahdollisuus turvattava

Perussuomalaiset Nuoret on huolissaan varusmiesten mahdollisuudesta äänestää vaaleissa. Tällä hetkellä varusmiehet voivat äänestää, mikäli ovat vaalipäivänä vapaalla. Jos eivät, heidän ainoa mahdollisuutensa on äänestää ennakkoon.

Perussuomalaiset Nuoret vaatiikin, että äänestysmahdollisuus viedään varuskuntiin. Demokratian kannalta äänestämisen tulisi olla mahdollisimman helppoa, joten tämä olisi selkeä kannustin ja viesti äänestysaktiivisuuden kannattamiseksi. Yhdistys pitää lisäksi kyseenalaisena, että esimerkiksi rikollisille taataan äänestysmahdollisuus vankilassa, mutta varusmiehille palveluksessa ei.

Esittäjä: Jessica Vahtera

Kannattaja: Roger Kulmala


JULKILAUSUMA-ALOITE
Perussuomalaisten Nuorten kevätkokoukselle 2019

Suomen tunnustettava Kiinan tasavalta

Perussuomalaiset Nuoret vaatii: Suomen on tunnustettava Taiwanin saarella toimiva Kiinan tasavalta ja muodostettava valtioon diplomaattisuhteet.

Historiallisesti Kiinan tasavalta perustettiin Qing-⁠dynastian kaatuessa vuonna 1911 nykyisen manner-⁠Kiinan ja Taiwanin alueelle. Virallisestivaltio oli olemassa sellaisenaan vuoteen 1949 asti, jolloin sisällissodan hävinneet tasavaltalaiset pakenivat Taiwanin saarelle. Sodan voittaneet kommunistit perustivat manner-⁠Kiinaan kansantasavallan, joka tänä päivänä tunnetaan “varsinaisena” Kiinana. Nykyisin taas Kiinan tasavallalla viitataan juuri Taiwanin saarelle paenneiden kiinalaisten hallintoon.

Järjestön mielestä on kyseenalainen arvovalinta, että Kiinan viralliseksi hallitukseksi tunnustetaan kahdesta alunperin vallankumouksellisena liikkeenä toimineesta toimijasta vain toinen. PS-⁠Nuoret muistuttaa, että tällainen päätös voi perustua moraalisesti vain mielivaltaan, sillä 1) molemmat liikkeet -⁠ sekä manner-⁠Kiinan kansantasavallan johto että Taiwanin saaren Kiinan tasavallan johto -⁠ katsovat edelleen edustavansa koko Kiinan laillista hallitusta ja 2) molempien valtaannousu perustui alunperin vallankumoukselliseen toimintaan. Valitun linjan kestämättömyyttä lisää se, että Suomi asettaa etusijalle kommunistisen valtion, kun olisi tarjolla nykyään demokraattiseen järjestykseen uskova vaihtoehto. Huomionarvoinen asia on myös, että Kiinan tasavalta oli Yhdistyneiden Kansakuntien perustajajäsen, joka syrjäytettiin paikaltaan vasta vasta vuonna 1971. Tilalle asetettiin tuolloin Kiinan kansantasavalta.

Nuorisojärjestö katsoo, ettei ole yhdentekevää, miten Suomi suhtautuu Kiina-⁠kysymykseen. Kiinan tasavallalla on vähintään yhtä suuret oikeudet diplomaattisiin suhteisiin kuin manner-⁠Kiinan hallinnolla. Kommunistisen hallinnon suosiminen yli demokraattisen hallinnon on outo valinta.

Esittäjä: Juha Karjalainen

Kannattaja: Nico Anton Saramo