Saapuneet suorat jäsenaloitteet syyskokouksen 2016 käsiteltäväksi

edustajisto3

Perussuomalaiset Nuoret kannattaa suoraa demokratiaa. Järjestön jokainen jäsen on äänioikeutettu, ja jokainen pystyy jättämään suoran jäsenaloitteet yleisten kokousten käsiteltäväksi. Jokainen aloite saa käsittelyn, ja niistä äänestetään. Suora jäsenaloite tulee hyväksytyksi, kun se saa taakseen 3/4 enemmistön äänistä. Jäsenistö lähetti syyskokouksen käsiteltäväksi seuraavat suorat jäsenaloitteet:

Julkilausuma: Kouluihin vaihtoehtoisia atk-käyttöjärjestelmiä

Perussuomalaiset Nuoret kannustaa kouluja pidentämään käytössä olevien tietokoneiden käyttöikää siirtymällä käyttämään esimerkiksi Linux-käyttöjärjestelmää, joka on hyvin kevyt verrattuna Windows-käyttöjärjestelmään ja sopii näin ollen myös vanhempiin tietokoneisiin. Nuoren on hyvä osata käyttää enemmän kuin yhtä käyttöjärjestelmää digitalisoituvassa maailmassa.

Julkilausuma: Osa-aikainen yrittäjyys sallittava kaikille työttömille!

Osa-aikainen yrittäjätoiminta pitää sallia kaikille työttömille riippumatta TE-toimiston tulkinnasta. Näin toimien ehkäistään harmaata taloutta sekä ehkäistään työttömien syrjäytymistä, köyhyyttä ja mielenterveydellisten ongelmien, kuten masennuksen, syntymistä. Suomessa on paljon työtä, jota tekemällä suomalaiset voisivat saada lisäansioita, mutta työn luonteen tai paikkakunnan pienen koon vuoksi työttömän ei ole mahdollista työllistyä siinä kokoaikaisesti ja ansaita kokonaan elantoaan. Tämän vuoksi työttömän on mahdotonta siirtyä kyseisen alan kokoaikaiseksi yrittäjäksi edes starttirahan turvin.

Jos nykyään täysin työttömänä olevat henkilöt voisivat tehdä näitä töitä markkinoiden omaa osaamistaan ja saaden työtuloihin nähden soviteltua työttömyyspäivärahaa, yhteiskunta säästäisi paitsi työttömyysturvan maksamisessa myös niiden ongelmien hoidossa, joita pitkittynyt joutenolo aiheuttaa. Perussuomalaiset nuoret vaativat, että soviteltua päivärahaa pitää maksaa kaikille niille osittain työttömille henkilöille, jotka ovat valmiita vastaanottamaan kokopäivän työn sitä tarjottaessa.

Osa-aikaisen yrittäjyyden sallimien on byrokraattinen vaihtoehto työttömien aktivoimiseksi olosuhteissa, joissa kansalaispalkkaa ei ole otettu käyttöön. Osa-aikaisen yrittäjyyden salliminen ei ole uhka nykyisille yrittäjille, vaan keino harmaan talouden siirtämiseksi verotuksen piiriin.

Toimenpidealoite: Jäsenistöä osallistettava hallituksen poliittisessa toiminnassa

Perussuomalaiset Nuoret vaatii hallitusta ryhtymään toimiin, jotka lisäävät jäsenistön vaikutusvaltaa järjestön poliittiseen toimintaan yleisten kokousten ja edustajiston kokousten ulkopuolella. Erityisesti tämän tulee ilmetä kannanottoja laadittaessa ja poliittisia tempauksia suunniteltaessa. Jäsenistön näkemykset tulee ottaa tulevaisuudessa paremmin huomioon jo asioiden valmisteluvaiheessa.

Perussuomalaisten Nuorten periaateohjelman mukaisesti järjestön toiminta perustuu populismiin ja avoimeen päätöksentekoon. Lisäksi Perussuomalaiset Nuoret korostaa jäsendemokratian ja osallisuuden merkitystä toiminnassaan. Jäsenistöä kuulemalla järjestön hallituksen asema säilyy oikeutettuna eikä se kehity tulevaisuudessakaan elitistiseksi. Laajalla osallisuudella mahdollistuu myös kattavampi hyötyjen ja riskien ennakkoarviointi.

Tämän toimenpidealoitteen myötä hallitus suunnittelee toimintamallin, jolla jäsenistön kuuleminen yleisten kokousten välillä toteutetaan nykyistä paremmin. Hallituksen toiminnan onnistumista tämän tehtävän täyttämisessä arvioi järjestön edustajisto, joka myös valvoo aloitteen jatkuvuutta hallituksen toiminnassa.

Toimenpidealoite: Perussuomalaisille Nuorille uusia kangasmerkkejä

Perussuomalaiset Nuoret vaatii hallitusta ryhtymään toimiin, että vuoden 2017 aikana järjestöllä on vähintään kahta uutta ja erilaista haalarimerkkiä tarjolla. Kangasmerkit lisäisivät näkyvyyttä erityisesti korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa, koska opiskelijat kiinnittävät kangasmerkkejä opiskelijahaalareihin. Kangasmerkkien myymisellä voidaan myös lisätä tuloja niin kattojärjestölle kuin piireille.

Toimenpidealoite: Nuoret Perussuomalaiset rp:n jäseniksi

Tarvitsemme nuoria emopuolueeseemme jäseniksi. Esitämme, että Perussuomalaiset Nuoret ajavat mallia, jossa jo nuorten jäsen saisi emopuolueen ensimmäisen vuoden jädenyyden ilmaiseksi.