Saapuneet suorat jäsenaloitteet syyskokouksen 2017 käsiteltäväksi

Perussuomalaiset Nuoret kannattaa suoraa demokratiaa. Järjestön jokainen jäsen on äänioikeutettu, ja jokainen pystyy jättämään suoran jäsenaloitteet yleisten kokousten käsiteltäväksi. Jokainen aloite saa käsittelyn, ja niistä äänestetään. Suora jäsenaloite tulee hyväksytyksi, kun se saa taakseen 3/4 enemmistön äänistä. Jäsenistö lähetti syyskokouksen käsiteltäväksi seuraavat suorat jäsenaloitteet:

 

Julkilausuma-aloite: Perussuomalaiset Nuoret tyrmää nettiäänestyksen

Suomen hallitus on linjannut, että Suomi valmistelee sähköisen äänestämisen käyttöönottamista perinteisen äänestämisen rinnalle. Perussuomalaiset Nuoret pitää linjausta vahingollisena ja vaarallisena.

Perinteisen paperiäänestyksen ylivertainen etu on sen ehdoton luotettavuus. Vaalivilpistä on mahdoton esittää varteenotettavaa epäilyä, kun jokainen kansalainen voi todeta järjestelmän toiminnan omin silmin ja kilpailevien puolueiden valitsemat vaalivirkailijat valvovat toinen toisiaan.

Erityisesti kotoa tapahtuvassa nettiäänestyksessä järjestelmän luotettavuuden arviointi jää asiantuntijoiden käsiin. Vaikka järjestelmä sinällään olisikin tietoturvallinen ja luotettava, yksittäinen äänestäjä voi perustellusti sitä epäillä. Tällaisille epäilyksille ei saa jättää tilaa.

Tulevaisuus voi tuoda mukanaan hyvinkin epävakaita aikoja myös Suomelle. Vaalitoimitus, jonka luotettavuutta yksikään kansalainen ei voi uskottavasti epäillä, on demokratian viimeinen lukko. Se varmistaa ihmisten luottamuksen koko demokraattiseen järjestelmään, ja jos tuo luottamus katoaa, muuttuvat epävakaat ajat entistä epävakaammiksi.

Esittäjä: Jarmo Keto
Kannattaja: Riikka Tervatuli

 

Julkilausuma-aloite: Ei alkoholitarjoilua julkisen sektorin rahoilla

Perussuomalaiset Nuoret ry. ei järjestön omilla rahoilla järjestä jäsenilleen alkoholitarjoilua. Tämä periaatteellinen kanta on osoittautunut kestäväksi ja toimivaksi ratkaisuksi, joka käy esimerkiksi muillekin tahoille.

 

Perussuomalaiset Nuoret ry. vaatii, että kaikissa julkisen sektorin eli valtion ja kuntien järjestämissä tapahtumissa otetaan käyttöön sama käytäntö alkoholitarjoilun osalta kuin sillä itsellään on käytössä. On kansalaisen oikeustajun vastaista, että veronmaksajien loppupeleissä kustantamissa tilaisuuksissa tarjotaan alkoholia usein eliittiä edustavalle osanottajajoukolle. Veroista kustannettava alkoholitarjoilu on epäeettistä, koska alkoholi kuuluu luksustuotteisiin jotka yksilön pitäisi kustantaa itselleen itse.

 

Alkoholitarjoilu voitaisiin järjestää julkisen sektorin tilaisuuksissa omakustanteisesti siten, että ne jotka alkoholia haluaisivat käyttää, saisivat eri tilaisuuksissa mahdollisuuden ostaa sitä itse, omilla rahoillaan. Tämän puolesta puhuisi niukkojen verovarojen säästäminen ja yleinen oikeustaju.

Esittäjä: Touko Kivi
Kannattaja: Antti Rantakokko

 

Toimenpidealoite: PS-Nuorten KV-työryhmä

Perussuomalaiset nuoret aloittavan käytännön 2018 kevätkokouksesta lähtien muodostaa KV-työryhmä kansainvälisiä suhteita varten. KV-työryhmä tekee aktiivista työtä, johon kuuluu yhteydenpito kansainvälisellä tasolla, tapaamisissa käyminen, tervehdysten vieminen, tunnustelut, kutsuminen Suomeen vierailuille jne. Edelleen edustajisto päättäisi virallisista isoista yhteistyökuvioista. Käytännön toimeenpaneva ja toteuttava kansainvälinen työ siis siirtyisi hallitukselta KV-työryhmälle. Järjestön puheenjohtajalla on kuitenkin oikeus osallistua kaikkiin KV-työryhmän tapaamisiin.

 

Työryhmän kokoonpano: 4-6 henkilöä. Järjestön toinen varapuheenjohtaja, yksi edustajiston keskuudestaan valitsema sekä kevätkokouksessa valittu KV-työryhmän puheenjohtaja, jonka kausi kestää kaksi vuotta. KV-työryhmä täydentää itseään jäsenistöllä, puolueen jäsenillä tai muilla asiantuntijahenkilöillä saavuttaakseen 4-6 hengen koon.

 

Edustajisto valitsee edustajansa ensimmäisessä kokouksessaan kevätkokouksen jälkeen. Hallitus valitsee edustajansa järjestäytymiskokouksessaan. Ylimääräiset jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

 

Esittäjä: Kirsi Remes
Kannattaja: Selma Mäkitalo