attachment-image

Syyskokouksen 2017 hyväksymä julkilausuma

Perussuomalaiset Nuoret kannattaa suoraa demokratiaa. Järjestön jokainen jäsen on äänioikeutettu, ja jokainen pystyy jättämään suoran jäsenaloitteet yleisten kokousten käsiteltäväksi. Jokainen aloite saa käsittelyn, ja niistä äänestetään. Suora jäsenaloite tulee hyväksytyksi, kun se saa taakseen 3/4 enemmistön äänistä. Jäsenistö hyväksyi syyskokouksessa 2017 seuraavan suoran jäsenaloitteen:

Julkilausuma: Perussuomalaiset Nuoret tyrmää nettiäänestyksen

Suomen hallitus on linjannut, että Suomi valmistelee sähköisen äänestämisen käyttöönottamista perinteisen äänestämisen rinnalle. Perussuomalaiset Nuoret pitää linjausta vahingollisena ja vaarallisena.

Perinteisen paperiäänestyksen ylivertainen etu on sen ehdoton luotettavuus. Vaalivilpistä on mahdoton esittää varteenotettavaa epäilyä, kun jokainen kansalainen voi todeta järjestelmän toiminnan omin silmin ja kilpailevien puolueiden valitsemat vaalivirkailijat valvovat toinen toisiaan.

Erityisesti kotoa tapahtuvassa nettiäänestyksessä järjestelmän luotettavuuden arviointi jää asiantuntijoiden käsiin. Vaikka järjestelmä sinällään olisikin tietoturvallinen ja luotettava, yksittäinen äänestäjä voi perustellusti sitä epäillä. Tällaisille epäilyksille ei saa jättää tilaa.

Tulevaisuus voi tuoda mukanaan hyvinkin epävakaita aikoja myös Suomelle. Vaalitoimitus, jonka luotettavuutta yksikään kansalainen ei voi uskottavasti epäillä, on demokratian viimeinen lukko. Se varmistaa ihmisten luottamuksen koko demokraattiseen järjestelmään, ja jos tuo luottamus katoaa, muuttuvat epävakaat ajat entistä epävakaammiksi.