attachment-image

TIEDOTE: Oikeudessa nähdään, OKM!

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi 19.6. päätöksensä Perussuomalaisten Nuorten valtionavustuksen peruuttamisesta ja takaisinperinnästä vuodelta 2019. Päätöksen perustelut on luettavissa TÄÄLTÄ pdf-muodossa. Tänään OKM ilmoitti hylänneensä PS-Nuorten lähettämän oikaisupyynnön.

PS-Nuorten kannanotot, linja ja toiminta pohjautuvat järjestön periaateohjelmaan, joka on hyväksytty vuonna 2015. OKM:n ongelmiksi nostamat ja päätökseen vaikuttaneet asiat pohjautuvat näihin kantoihin ja lisäksi joihinkin vuonna 2018 julkaistuihin kannanottoihin. Ministeriön päätöksen takana on siis linjauksia ja kannanottoja, jotka ovat olleet olemassa jo ennen päätöstä vuoden 2019 valtionavustuksen myöntämisestä.

Perussuomalaiset Nuoret katsoo, että mainitut seikat horjuttavat jo ennestään hataralla pohjalla ollutta päätöstä entisestään ja että OKM:n toiminta muistuttaa vahvasti poliittista syrjintää. PS-Nuoret ei anna tässä asiassa yhtään periksi, vaan lähtee vaatimaan järjestöltä vääryydellä vietyä rahoitusta takaisin oikeusteitse.

Lisätietoja:

Asseri Kinnunen, puheenjohtaja
0400 988 960
asseri.kinnunen@ps-nuoret.fi