TIEDOTE: OKM:n päätöksen taustalla on hataria perusteluita

Tiedote 21.6.2019
julkaisuvapaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi toissapäivänä päätöksensä Perussuomalaisten Nuorten valtionavustuksen peruuttamisesta ja takaisinperinnästä vuodelta 2019. Päätöksen perustelut on luettavissa TÄÄLTÄ pdf-muodossa. Niitä lukiessa voi huomata, että avustuksen eväämisen taustalla on muitakin syitä kuin ne, jotka on mainittu julkisuudessa, ja ne ovat vielä kohuttuun twiittiin perustuvia syitäkin hatarammalla pohjalla. OKM:n toiminta muistuttaa vahvasti poliittista syrjintää.

OKM puhuu päätöksensä perusteluissa sekä PS-Nuorten kohua herättäneestä twiitistä että ”järjestön aikaisemmin julkisuudessa esittämistä kannanotoista”. Näitä kannanottoja ei ole päätöskohdassa eritelty – vaikka niillä perustellaan valtionavustuksen lakkauttamista – mutta niillä voidaan tarkoittaa ainoastaan niitä kannanottoja, joista OKM kutsui järjestön edustajan keskustelemaan kanssaan maaliskuussa. Tämä keskustelu mainitaan taustat-kohdassa.

Mainitut OKM:n näkemyksen mukaan ongelmalliset kannanotot liittyvät siihen, että järjestö vastustaa nykyistä maahanmuutto- ja monikulttuurisuuspolitiikkaa, erilaisten vähemmistöjen erityiskohtelua ja -oikeuksia (esim. Kelan puhelinpalveluita arabiaksi ja somaliksi) ja kannattaa viranomaisten, kuten ulkomaalaispoliisin, etnisen profiloinnin harjoittamisen sallimista työnteon helpottamiseksi.

PS-Nuorten kannanotot, linja ja toiminta pohjautuvat järjestön periaateohjelmaan, joka on hyväksytty vuonna 2015. OKM:n ongelmiksi nostamat ja päätökseen vaikuttaneet asiat pohjautuvat näihin kantoihin ja lisäksi joihinkin vuonna 2018 julkaistuihin kannanottoihin. Ministeriön tuoreen päätöksen takana on siis linjauksia ja kannanottoja, jotka ovat olleet olemassa jo ennen päätöstä vuoden 2019 valtionavustuksen myöntämisestä.

Perussuomalaiset Nuoret katsoo, että mainitut seikat horjuttavat jo ennestään hataralla pohjalla ollutta päätöstä entisestään.

Lisätietoja:

Asseri Kinnunen, puheenjohtaja
0400 988 960
asseri.kinnunen@ps-nuoret.fi