attachment-image

Tiedote: PS-Nuorten pienyrittäjyysohjelma on julkaistu

Perussuomalaisten Nuorten tiedote

Perussuomalaiset Nuoret on julkaissut tänään pienyrittäjyysohjelman, joka nostaa esille 12 ehdotusta pienyrittäjyyden toimintaedellytysten kehittämiseksi. Niiden joukkoon mahtuvat esimerkiksi yrittäjän sosiaaliturvan kehittäminen, henkilökohtaisen konkurssin mahdollistaminen, ALV-rajojen uudelleentarkastelu sekä Viron veromallin käyttöönotto.

Työelämä on entistä pirstaleisempaa ja lyhyet pätkätyöt eri toimeksiantajilla ovat koko ajan yleistymään päin. Työntekijät eivät useinkaan ole enää ”vain töissä ja tekevät mitä käsketään”, vaan työntekijän rooli entistä enemmän on olla itsenäinen ja omasta työstään vastaava työn tarjoaja. Voisi jopa sanoa, että meistä kaikista, niin palkansaajista kuin yrittäjistä, tulee koko ajan entistä enemmän yrittäjiä, kertoo pienyrittäjyysohjelman teosta vastannut Perussuomalaisten Nuorten hallituksen jäsen Harri Vuorenpää.

Perussuomalaiset Nuoret näkee, että Keskustan, Perussuomalaisten ja Kokoomuksen muodostamalla hallituksella on parhaat edellytykset pitkään aikaan purkaa normeja ja parantaa pienyrittäjyyden toimintaedellytyksiä.

Siitä vasemmistolaisesta retoriikasta, jossa valtio luo työpaikkoja, on päästävä eroon. Valtio ei niitä luo, vaan ihmiset – jos lait ja tarpeeton sääntely eivät tukahduta yrittämisen intoa. Tämä korostuu erityisesti nuorten kohdalla. Lainsäätäjien tehtävänä on poistaa turhat esteet luoden pienyrittäjyydelle parhaat toimintaedellytykset, jotta isojen yritysten yt-neuvotellessa “pienet” voivat luoda tulevaisuuden työpaikkoja, toteaa Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen.

Lataa pienyrittäjyysohjelma tiedostopankistamme [linkki]. Mikäli tiedosto ei lataudu, pääset tarkastelemaan sitä myös Drive-linkin kautta.

Lisätiedot:

Harri Vuorenpää
Pienyrittäjyysohjelman työryhmän puheenjohtaja
Perussuomalaisten Nuorten hallituksen jäsen
p. 040 7257128

Sebastian Tynkkynen
Puheenjohtaja
Perussuomalaiset Nuoret
p. 0400 988960