attachment-image

Vaikuta järjestön linjaan – tee suora jäsenaloite yhdistyksen kokoukselle!

Perussuomalaisten Nuorten yksi keskeisistä tavoitteista on ajaa suoraa demokratiaa Suomeen. Periaatteidensa mukaisesti nuorisojärjestöllä on käytössään suorat jäsenaloitteet, joiden kautta jäsenistö vaikuttaa suoraan Perussuomalaisten Nuorten poliittisiin linjoihin ja toimintatapoihin. Aloitteita on kahdenlaisia: julkilausuma-aloitteet ja toimenpidealoitteet.

Jäsenaloitteet käsitellään yhdistyksen kokouksissa – seuraavan kerran Riihimäellä yhdistyksen syyskokouksessa 9.11.2019. Yhdistyksen kokous on vuonna 2016 hyväksynyt ohjesäännön, jonka mukaan ¾ määräenemmistöllä hyväksytyistä aloitteista tulee järjestön virallisia kantoja.

Aloitteet lähetetään osoitteeseen: asseri.kinnunen@ps-nuoret.fi. Kaikki jäsenaloitteet tulee toimittaa maanantaihin 28.10.2019 klo 12.00 mennessä.

Hallitukselle saapuneet suorat jäsenaloitteet liitetään yhteen asiakirjaan, joka julkaistaan ennen aloitteiden käsittelyä. Joukosta voidaan karsia ainoastaan asiattomat aloitteet. Tällaisia ovat esimerkiksi huumorimielessä tehdyt trollit tai asiatonta kieltä sisältävät aloitteet – sen sijaan poliittisesti aloitteet voivat luonnollisesti sisältää vaatimuksia laidasta laitaan, eikä niitä sen vuoksi voida karsia.

Kokouksessa käsiteltäviä aloitteita koskevat seuraavat ohjeet:

  1. Suoralla jäsenaloitteella tulee olla yksi julkinen esittäjä ja kannattaja, joiden yhteystiedot (puh. ja sähköposti) on ilmoitettava viestissä.
  2. Suoraan jäsenaloitteeseen kirjoitetaan, kumpaan kategoriaan aloite kuuluu: a) julkilausuma tai b) toimenpidealoite
  3. Maanantai 28.10.2019 klo 12 on suorien jäsenaloitteiden viimeinen sisäänjättöaika Riihimäellä järjestettävää yhdistyksen syyskokousta varten. Aikarajan jälkeen tulleet aloitteet siirtyvät tulevan kevätkokouksen käsiteltäväksi.
  4. Suorat jäsenaloitteet julkaistaan ennen kokousta PS-Nuorten nettisivuilla, jotta jäsenistöllä on mahdollisuus ennakkoon perehtyä niihin.
  5. Käsittelyn jälkeen hyväksytyt suorat jäsenaloitteet ilmoitetaan PS-Nuorten nettisivuilla.

On suositeltavaa tehdä aloitteet suoraan julkaisukelpoiseen muotoon, jotta hyvä asia ei yhdistyksen kokouksessa kaadu heikon valmistelun vuoksi. Lue myös tarkasti yllä olevat ohjeet ennen lähettämistä! Jäsenaloite on syytä tiivistää mahdollisimman lyhyeksi. Mukaan ei merkitä omia sitaatteja.

Mihin suuntaan sinä haluat nuorisojärjestön kehittyvän? Nyt sinulla vaikuttamisen avaimet käsissäsi. Ei muuta kuin tekemään suora jäsenaloite!

Alla on esimerkki läpimenneestä suorasta jäsenaloitteesta ja esimerkki toimenpidealoitteesta. Pituutta ei ole kuitenkaan rajattu. Lisätietoja aloitekäytännöstä voit kysyä hallituksen puheenjohtajalta: asseri.kinnunen@ps-nuoret.fi / p. 0400 988960

Julkilausuma: Maakunnille myönnettävä laaja itsehallinto

Perussuomalaiset Nuoret vaatii laajan autonomian myöntämistä Suomen maakunnille. Kunnioitamme lähidemokratian periaatetta, eli mielestämme päätökset on tehtävä mahdollisimman lähellä heitä, joihin päätökset vaikuttavat. Alueellisessa demokratiassa yksittäisen ihmisen vaikutusvalta kasvaa.

Järjestö kannattaa uuden itsenäisen aluehallinnon luomista, jotta koko Suomi voidaan pitää asuttuna ja maan eri kolkat vetovoimaisina. Luotaville itsehallintoalueille vaadimme oikeaa itsehallintoa. Puolivaltaiset maakunnat jättävät uudistuksen tyngäksi. Maakunnilla pitää olla verotusoikeus ja lainsäädäntövalta, jotta maakunnat eivät olisi riippuvaisia valtion osoittamasta rahasta ja lakia säädettäisiin maakunnissa alueelliset erityisolosuhteet ja tavoitteet huomioon ottaen. Sen sijaan koko maata koskevat asiat järjestettäisiin jatkossakin valtakunnallisesti.

Tärkeiden päätösten teko lähellä ihmistä on maanlaajuista keskushallintoa huomattavasti avoimempi ja joustavampi järjestelmä. Alueellinen demokratia huomioi parhaiten paikalliset erityisolosuhteet. Itsehallinnolliset maakunnat kehittävät Suomea kansanvaltaisempaan suuntaan.

Oma tilaisuus SuomiAreenaan

Toimenpidealoite

Porissa järjestettävä SuomiAreena on maamme suurin poliittinen keskustelufoorumi vuosittain. Esitämme, että kattojärjestön hallitus selvittää mahdollisuuksia järjestää Perussuomalaisten Nuorten oma tilaisuus vuoden 2017 tai 2018 SuomiAreenassa.

Esittäjä: Maija Meikäläinen, maija.meikäläinen@maija.com

Kannattaja: Matti Meikäläinen, matti.meikäläinen@matti.com